Skip to content
איך ספרו בתקופת האבן

בחלומה, ראתה קרן חיות מתקופת האבן, שחיו במערה של איש מתקופת האבן שלבש בגדים משונים. בכל בוקר החיות שלו היו יוצאות למרעה כדי לאכול שם עשב לארוחת הבוקר. יום אחד, לפני שהחיות יצאו למרעה, האיש מתקופת האבן היה מוטרד מאד. הוא היה מוטרד כי אהב את החיות שלו, ולא ידע איך יוכל לוודא שכולן חזרו למערה בשלום אחרי שסיימו לאכול במרעה. האיש לא יכול היה פשוט לספור את החיות, כי בתקופת האבן עדיין לא המציאו את המספרים. אבל אז עלה במוחו של האיש מתקופת האבן רעיון מדהים!

האם תוכלו לנחש מה היה הרעיון שלו? איך ידע בכל פעם האם כל החיות שלו חזרו בשלום למערה? ואיך יעזור האיש לשכנים שלו לדעת שגם החיות שלהם חזרו בשלום למערה?

הספר אֵיךְ סָפְרוּ בִּתְקוּפַת הָאֶבֶן? מפגיש את הילדים עם אחד מהרעיונות פורצי הדרך מבחינת החשיבה המתמטית: התאמה חד-חד ערכית, שפירושה הוא התאמה של כל איבר מקבוצה אחת לאיבר אחד ויחיד מקבוצה אחרת.

הספר

כיום מרבים לדבר על הצורך לטפח בקרב ילדים צעירים את מיומנויות המאה ה-21. מיומנויות אלה כוללות, בין השאר, יצירתיות, חשיבה ביקורתית ופתרון בעיות. 

הספר אֵיךְ סָפְרוּ בִּתְקוּפַת הָאֶבֶן? נכתב מתוך מטרה לתמוך בטיפוח המיומנויות הללו. המסר המרכזי של הספר נוגע לכך שכל אחד יכול לפתור בעיה, גם אם אין ברשותו כלים מוכנים או ידועים מראש לצורך פתרונה. הדרך להתמודד עם בעיה כזאת היא באמצעות חשיבה יצירתית ולא שגרתית, חשיבה המובילה לפתרונות פורצי דרך!

הצצה לספר