Skip to content

רוצים לפתור את אחת החידות מתוך משחק החידות הדיגיטלי?

החידה של מיקי החרגול​

מיקי החרגול עומד על ענף, ומתבונן בסקרנות בענפים הקטנים המסתעפים ממנו.
״הי מיקי!״ קרן קוראת לעברו.
אבל מיקי לא מסתובב לעברכם, וממשיך להתבונן בעניין בענפים.
״האם גם לכם היה נראה שכל הענפים כאן ביער שונים זה מזה?״ שואל אותכם מיקי, וממשיך מבלי לחכות לתשובה מכם.
״אם זה נראה לכם ככה, אז רק שתדעו שזה לא ממש נכון. לפעמים שני ענפים נראים שונים, אבל אם מסתכלים עליהם בזווית אחרת לפעמים מגלים שהם בדיוק אותו הדבר!״

החידה של מיקי החרגול, משחק חידות דיגיטלי


״הנה״, הדגים מיקי, ״תסתכלו על שתי הצורות האלה:״

דוגמה לגופים

״הן נראות כאילו הן שונות זו מזו, נכון? אבל בעצם, זאת בדיוק אותה הצורה.
כדי להבין את זה אפשר לבנות את הצורות, ופשוט לסובב אותן עד שרואים שהן זהות או להסתכל עליהן מזוויות שונות. ואפשר גם לנסות לסובב אותן בדמיון כדי לראות את זה.״

״עכשיו, כשהבנתם שפשוט צריך לבחור את הזוויות המתאימות כדי לראות אם שתי צורות זהות או שונות, או שאפשר לסובב את הצורות בדמיון,
אולי תוכלו לעזור לי? הנה, תראו את החידה שהדרקון נתן לי״:

חמישה גופים

יש כאן 5 צורות. שתיים מהן זהות זו לזו, אבל לא רואים את זה מיד כי הן מוצגות בזוויות שונות. תוכלו לעזור לי לזהות את שתי הצורות הזהות?

איך משחק החידות הדיגיטלי יגיע אליכם?

עם רכישת המשחק יישלח אליכם קוד QR. סורקים את הקוד, ומתחילים לשחק.
מומלץ לשחק באמצעות מחשב, למרות שאפשר גם לשחק באמצעות הטלפון הנייד.
הקישור למשחק הוא חד פעמי.

ברכישה של הערכה השלמה של איך ספרו בתקופת האבן? משחק החידות הדיגיטלי יינתן בחינם.