Skip to content
חוברת הפעילויות

בספר אֵיךְ סָפְרוּ בִּתְקוּפַת הָאֶבֶןראינו איך הפתרון היצירתי של גיבור הסיפור מאפשר לו להתמודד עם הבעיה שהטרידה אותו: כיצד יוכל לדעת אם כל החיות שלו חזרו בשלום למערה?

בתקופת האבן עדיין לא המציאו את המספרים, לא כל שכן את הספירה ואת המנייה, ולכן הדרך של גיבור הסיפור להתמודד עם הבעיה דרשה ממנו למצוא לחשוב עליה באופן לא שגרתי.

חוברת הפעילויות הנלווית לספר מאפשרת לילדים להתנסות בפתרון בעיות לא שגרתיות, תוך פיתוח חשיבה יצירתית, וכן להעמיק את הידע שלהם אודות תקופת האבן. 

חוברת

אלה הדברים שתוכלו למצוא בחוברת הפעילויות:

  1. מידע קצר על התקופה הפרה-היסטורית ועל תקופת האבן;
  2. פעילויות שנועדו להעמיק את ההיכרות עם הדמויות המופיעות בסיפור;
  3. פעילויות בדרגת קושי עולה שנועדו להעשיר את התובנות בנוגע למשמעות של התאמה חד-חד-ערכית;
  4. בעיות שכדי לפתור אותן יש להפעיל חשיבה יצירתית ולא שגרתית.

מומלץ לעבוד על הפעילויות בשיתוף פעולה עם חברים ובני משפחה.
ככה מתפתחת החשיבה היצירתית, חשיבה המהווה את הבסיס למיומנויות המאה ה– 21!

הֲצָצָה לְחוֹבֶרֶת