Skip to content

דמיינו שאתם נמצאים באמצע יער האמזונס, והינה השמיים מתמלאים אט-אט בעננים המתריעים על מבול שעומד לרדת. כך בדיוק חלמה קרן בלילה, ובחלומה התגייסה לעזרתם של לארס ואזורה, מלך ומלכת היער, כדי להציל את חיות היער מהשיטפון הצפוי.

אבל… איך יוודאו אזורה ולארס שכל חיות היער אכן הגיעו למקום בטוח? ואיך יוודאו שכולן יחזרו בסוף ליער? מזל שקרן הייתה שם! היא הציעה לסרטט על האדמה קו ישר ארוך-ארוך שעליו מסומנים מספרים, כך שכל חיה שתצטרף למסע תתפוס את מקומה על הקו הישר ותקבל מספר. כיצד הרעיון של קרן יכול להבטיח שכל החיות יהיו בטוחות ויחזרו בהמשך הביתה בלי ללכת לאיבוד? אילו בעיות צפויות להתגלות בדרך? על כך בספר שלפניכם.

דרך הסיפור לָמָּה חַיּוֹת הָאָמָזוֹנָס הִסְתַּדְּרוּ מִיָּמִין וּמִשְּׂמֹאל לְעֵץ הָאֶפֶס? הילדים מתוודעים לאחד הרעיונות המתמטיים פורצי הדרך: ציר המספרים. הסיפור מדגים בפשטות את המשמעות של ציר המספרים ומבהיר את ההבחנה בין מספרים חיוביים לבין מספרים שליליים ואת המשמעות של סימני הפלוס והמינוס.

כיום מרבים לדבר על הצורך לטפח בקרב ילדים צעירים את מיומנויות המאה ה-21. מיומנויות אלה כוללות, בין השאר, יצירתיות, חשיבה ביקורתית ופתרון בעיות. 

הספר לָמָּה חַיּוֹת הָאָמָזוֹנָס הִסְתַּדְּרוּ מִיָּמִין וּמִשְּׂמֹאל לְעֵץ הָאֶפֶס? נכתב מתוך מטרה לתמוך בטיפוח המיומנויות הללו. המסר המרכזי של הספר נוגע לכך שכל אחד יכול לפתור בעיה, גם אם אין ברשותו כלים מוכנים או ידועים מראש לצורך פתרונה. הדרך להתמודד עם בעיה כזאת היא באמצעות חשיבה יצירתית ולא שגרתית, חשיבה המובילה לפתרונות פורצי דרך!

הצצה לספר